KOTECH gjendet në rrugën Eqrem Qabej, Prishtinë.

Tel Fix: +381 38 223 220
Mob: +383 44 223 230
Email: info@kotech-ks.net